<1--tutaj-- toolbar>

Zajęcia, zadania, akcje, programy, koła zainteresowań na rok 2013/14

Szanowni Państwo!!!

W bieżącym roku szkolnym 2013/14 naszym priorytetowym zadaniem jest uściślenie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz rozwój aktywności dziecka poprzez kształcenie postawy dziecka jako badacza i eksperymentatora.

W bieżącym roku szkolnym proponujemy Państwu różne formy współpracy tj. spotkania ogólne z dyrekcją i pracownikami przedszkola, spotkania grupowe, konsultacje indywidualne z wychowawcami, udział w różnorodnych uroczystościach i imprezach przedszkolnych, konkursach i wycieczkach. Zapraszamy do składania swoich opinii i pytań do skrzynki kontaktowej umieszczonej na korytarzu przedszkola. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w zajęciach wspomagających rozwój dziecka w roli ekspertów i uczestnictwa w zajęciach otwartych.

 

W roku szkolnym 2013/14 zajęcia edukacyjne realizowane wg nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzamy o zajęcia dodatkowe:

 • taniec towarzyski w grupach 5 i 6 latków,
 • j. angielski w każdej grupie,
 • muzykoterapia w każdej grupie,
 • zajęcia "Zumby" w każdej grupie.
 • konsultacje logopedyczne
 • spotkania z psychologiem

 

W roku bieżącym realizujemy ponadto:

 • program "Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat w grupach dzieci 5 i 6 letnich.
 • realizujemy projekty w ramach współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Fundacją Nasza Ziemia oraz Fundacją ,,Partnerstwo dla Środowiska”;
 • bierzemy udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Kubusiowi Przyjaciele Natury" i innych programach edukacyjnych o charakterze zdrowotnym i profilaktycznym takich jak: "AKADEMIA AQUAFRESH", "Akademia Zdrowych Zuchów" i innych.

 

Uczestniczymy:

 1. W akcji : "Cała Polska czyta dzieciom, "Góra Grosza".
 2. W działaniach ekologicznych:
 • Kontynuujemy zbiórkę zużytych baterii, plastikowych nakrętek, makulatury.
 • Uczestniczymy IV edycji  akcji ekologicznej "Drzewko za makulaturę".
 • Udział w akcji Sprzątanie Świata – Polska 2013 i innych świętach ekologicznych.

 

Koła zainteresowań rok szkolny 2013/14:

 • Kółko sportowe - Danuta Gajewska, Milena Chudzik
 • Klub "Koralikowi Miłośnicy Przyrody"  - Aleksandra Ostrowska
 • Klub "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - Beata Hoszkiewicz
 • Kółko plastyczne - Iwona Subda
 • Kółko orgiami - Anna Bogdan
 • Koło teatralne - Małgorzata Mikołajczak
 • Kółko kulinarne - Anna Żabionek