<1--tutaj-- toolbar>

Co to jest LCAE

Cóż to jest Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej?

Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, przedszkola, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga".