<1--tutaj-- toolbar>

Historia

Przedszkole Niepubliczne "Koralik" rozpoczęło swoją działalność dnia 1 września 2010 roku. Tego dnia zostało zarejestrowane w "Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku prowadzonym przez Gminę Miejską Giżycko. Przedszkole powstało dzięki determinacji i pracy wielu osób.

Od pomysłu do realizacji minęło 24 miesiące. Zanim przystąpiliśmy do realizacji musiały powstać różnego rodzaju plany, projekty budowlane, projekt technologiczny, biznes plan. Na podstawie tych wielu dokumentów w maju 2009 roku został złożony wniosek przez Ośrodek Szkoleniowy "Karolex" w Giżycku do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Okazało się, że nasz projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Umowa na dofinansowanie została podpisana w grudniu jeszcze tego samego roku. Zima 2010 roku minęła nam bardzo pracowicie, przygotowywaliśmy się do wdrożenia i realizacji projektu. W kwietniu 2010 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu. Rozpoczęto adaptację budynku przy ulicy Daszyńskiego 14 na potrzeby przedszkola. Przeprowadzono gruntowne prace remontowo-budowlane . Wyposażono kuchnię w sprzęt gastronomiczny wysokiej klasy, przygotowano magazyny oraz pomieszczenia gospodarcze. Sale wyposażono w atestowane meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Budynek został przygotowany pod względem przeciwpożarowym-zastosowano nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe.

Dnia 1 września zrobiło się gwarno, wypełniły się sale dziecięcym śmiechem, rozpoczęliśmy pierwszy rok przedszkolny 2010/2011.