<1--tutaj-- toolbar>

Starania o międzynarodowy certyfikat "Zielonej Flagi" 2013/14

SZANOWNI RODZICE!!

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole po raz kolejny podjęło starania o międzynarodowy certyfikat "Zielonej Flagi".
Ustaliliśmy, iż tematem wiodącym w działaniach edukacyjno-ekologicznych w roku bieżącym będzie: Zdrowa żywność w przedszkolu oraz Transport i aktywność ruchowa.

Co już udało nam się zrealizować?

 1. Opracowaliśmy autorski program edukacji w kierunku zdrowego stylu życia pt. "Koralikowy Przedszkolak-Zdrowy OD-RUCH". Na w/w program składają się dwa projekty edukacyjne:
  • Zdrowe odżywianie "Jem zdrowo i kolorowo"
  • Aktywność fizyczna "Koralikowy Przedszkolak jeszcze mały, ale w sporcie doskonały".
 2. Realizacja w/w projektów rozpoczęła się w miesiącu listopadzie.
 3. Przystąpiliśmy do Akademii Zdrowego Przedszkolaka- realizujemy edycję IX pt. „ Zboża zjadamy, energię z nich mamy”.
 4. Przystąpiliśmy do akcji MEN "Ćwiczyć każdy może" w ramach programu "Szkoła w Ruchu". Celem naszym jest uzyskanie tytułu "Przedszkole w ruchu".


B.Mazurczyk

 

Jakie zadania edukacyjno-ekologiczne zrealizowano w miesiącu listopadzie w związku z realizacją projektu: Koralikowy Przedszkolak ZDROWY OD-RUCH

 1. Dzieci i rodzice poznały się z  piramidą pokarmową przedszkolaka.
 2. Przedszkolaki i rodzice poznają  produkty  poszczególnych pięter piramidy pokarmowej, ich znaczenie  dla organizmu. Poznają zasady zdrowego odżywiania.
 3. Udział dzieci 6 letnich z grupy Pszczółki  w Międzyprzedszkolnym Konkursie Zdrowotnym  organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 4.
 4. Udział dzieci z grupy Pszczółki-Gadułki w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka "Mandala Zbożowa".
 5. Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców dot. tematyki zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia w grupie Żabki.
 6. Prezentacja materiałów Akademii Zdrowego Przedszkolaka na temat zdrowego odżywiania rodzicom poprzez stronę internetową i spotkania dyskusyjne.
 7. Wykonanie gazetki ściennej na holu dla rodziców dotyczącej składników piramidy pokarmowej przedszkolaka.
 8. Dzieci wykonują pracę plastyczną pt.: "Zdrowe śniadanie".
 9. "Moje Święto Marchewki" – impreza dla  dzieci.
 10. W ramach projektu dot. kształcenia aktywności ruchowej "Koralikowy Przedszkolak jeszcze mały, w sporcie chce być doskonały": realizowano w każdej grupie zajęcia ruchowe związane z kształceniem szybkości i zwinności. Dnia 27.XI. 2013 odbył się w przedszkolu "I Koralikowy Dzień Sportu". W konkurencjach  wzięły udział przedszkolaki 3 najstarszych grup.

Certyfikat Zielonej Flagi

Zobacz galerię zdjęć.

Międzynarodowy certyfikat i Zielona Flaga Koralika.

To było prawdziwe święto ekologii w "Koraliku".

Dnia 22 września 2013 r. w Krakowie podczas Konferencji Programu Szkoły dla Ekorozwoju wicedyrektor Barbara Mazurczyk odebrała certyfikat i Zieloną Flagę Przedszkola Niepublicznego "Koralik" w Giżycku. Takie wyróżnienie otrzymują placówki oświatowe najbardziej zaangażowane w działania ekologiczne. W tym roku 217 szkół z całej Polski zostało wyróżnionych certyfikatami, w powiecie giżyckim cztery, w tym nasze przedszkole. Certyfikat Zielonej Flagi jest tytułem nadawanym szkołom na całym świecie w ramach programu Eco-Schools, w którym uczestniczy obecnie ponad 15000 szkól z 50 krajów całego świata.

Dnia 12 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość przekazania Zielonej Flagi i certyfikatu Dyrektorowi Annie Żabionek. Podczas uroczystości dzieci z grupy "Pszczółki-Gadułki" wystąpiły z przedstawieniem ekologicznym i zebrały gromkie brawa swoich rówieśników oraz pracowników przedszkola.

"Koralikowe Przedszkolaki” z międzynarodowym certyfikatem "Zielonej Flagi".

"Koralikowe Przedszkolaki” z  międzynarodowym certyfikatem "Zielonej Flagi".

Całoroczne działania ekologiczne Przedszkola Niepublicznego ,,Koralik” w Giżycku w ramach realizacji programu Szkoły dla Ekorozwoju zostały docenione. Kapituła przyznała naszemu przedszkolu certyfikat Zielonej Flagi. Tytuł ten nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schols. Uczestniczy w nim ok.15000 szkół z 54 krajów Europy, Azji, Afryki itp. Program na celu podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. W roku ubiegłym przedszkole otrzymało certyfikat krajowy Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

W ramach działań wg opracowanego w przedszkolu projektu ,,Tajemnicza kropla wody” przedszkolaki poznały tajniki ,,niezwykłej substancji” poprzez szereg eksperymentów i doświadczeń. Poznały rodzaje zbiorników wodnych, uczestniczyły w wielu zabawach, konkursach, grach i zajęciach edukacyjnych o tematyce ,,Woda”. Najważniejszym jednak sukcesem jest dla nas świadomość dzieci, rodziców, pracowników, roli, jaką woda pełni w środowisku, jej znaczenia dla ludzi. Staraliśmy się pokazać wszystkim, dlaczego wodę należy oszczędzać i jak to robić. Jednocześnie realizowaliśmy drugie zagadnienie obowiązujące w ramach ubiegania się o certyfikat tj. ,,elektrośmieci”. Pokazywaliśmy uczestnikom programu poprzez edukację w przedszkolu, działania w kierunku zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeprowadzaliśmy zbiórki ,,elektroodpadów”. W efekcie przekazaliśmy do utylizacji ok. 5 ton ,,elektrośmieci” oraz ok.90 starych telefonów komórkowych w ramach akcji WWW.ekoszkola.pl. Nie byłoby tego sukcesu bez zaangażowania wszystkich pracowników przedszkola, dzieci, ich rodziców i współpracowników placówki. Serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. Sukcesem cieszy się przede wszystkim nasza planeta.

Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy w nowym roku szkolnym!!

P. N.,,Koralik” w Giżycku

B. Mazurczyk