<1--tutaj-- toolbar>

"Koralikowe Przedszkolaki” z międzynarodowym certyfikatem "Zielonej Flagi".

"Koralikowe Przedszkolaki” z  międzynarodowym certyfikatem "Zielonej Flagi".

Całoroczne działania ekologiczne Przedszkola Niepublicznego ,,Koralik” w Giżycku w ramach realizacji programu Szkoły dla Ekorozwoju zostały docenione. Kapituła przyznała naszemu przedszkolu certyfikat Zielonej Flagi. Tytuł ten nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schols. Uczestniczy w nim ok.15000 szkół z 54 krajów Europy, Azji, Afryki itp. Program na celu podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. W roku ubiegłym przedszkole otrzymało certyfikat krajowy Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

W ramach działań wg opracowanego w przedszkolu projektu ,,Tajemnicza kropla wody” przedszkolaki poznały tajniki ,,niezwykłej substancji” poprzez szereg eksperymentów i doświadczeń. Poznały rodzaje zbiorników wodnych, uczestniczyły w wielu zabawach, konkursach, grach i zajęciach edukacyjnych o tematyce ,,Woda”. Najważniejszym jednak sukcesem jest dla nas świadomość dzieci, rodziców, pracowników, roli, jaką woda pełni w środowisku, jej znaczenia dla ludzi. Staraliśmy się pokazać wszystkim, dlaczego wodę należy oszczędzać i jak to robić. Jednocześnie realizowaliśmy drugie zagadnienie obowiązujące w ramach ubiegania się o certyfikat tj. ,,elektrośmieci”. Pokazywaliśmy uczestnikom programu poprzez edukację w przedszkolu, działania w kierunku zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeprowadzaliśmy zbiórki ,,elektroodpadów”. W efekcie przekazaliśmy do utylizacji ok. 5 ton ,,elektrośmieci” oraz ok.90 starych telefonów komórkowych w ramach akcji WWW.ekoszkola.pl. Nie byłoby tego sukcesu bez zaangażowania wszystkich pracowników przedszkola, dzieci, ich rodziców i współpracowników placówki. Serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. Sukcesem cieszy się przede wszystkim nasza planeta.

Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy w nowym roku szkolnym!!

P. N.,,Koralik” w Giżycku

B. Mazurczyk