<1--tutaj-- toolbar>

Projekt unijny

Przedszkole Niepubliczne "Koralik" powstało w wyniku uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś 1 Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:
"Wzrost konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowego "Karolex" poprzez wprowadzenie oferty kształcenia przedszkolnego w wyniku adaptacji istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 14"