<1--tutaj-- toolbar>

Etapy działań

 1. Działanie nr 1: 09/2009 - 06/2010
  • Roboty budowlane - burzenie i rozbiórka
  • Roboty ziemne
  • Roboty budowlane - fundamentowanie
  • Roboty budowlane - zbrojenie
  • Roboty budowlane - betonowanie
  • Roboty murarskie
  • Tynkowanie okładzin i ścian
  • Pokrywanie podłóg i ścian
  • Roboty malarskie
  • Roboty izolacyjne i instalowanie wyrobów metalowych
  • Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  • Obróbki blacharskie

 2. Działanie nr 2: 09/2009 - 10/2009
  • Dźwig towarowy
  • Montaż dźwigu towarowego

 3. Działanie nr 3: 10/2009 - 04/2010
  • Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z montażem armatury sanitarnej

 4. Działanie nr 4: 02/2010 - 04/2010
  • Wyposażenie gastronomiczne
  • Wyposażenie multimedialne
  • Wyposażenie sal w meble i pomoce dydaktyczne