Drodzy Rodzice!

Wg nowych obostrzeń ogłoszonych przez Kancelarię Premiera od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku Niepubliczne Przedszkole "Koralik" jest zamknięte. Kolejny raz przenosimy się do sieci.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia opieki dzieciom
pracowników medycznych i służb porządkowych (wojsko, policja, straż pożarna ...).

Zwracam się do rodziców dzieci pracowników medycznych oraz służb porządkowych o zgłaszanie zapotrzebowania opieki nad Waszymi dziećmi do wychowawczyń grup. Proszę o pilne zgłoszenia i zdeklarowanie się do jutrzejszego dnia (26 marca 2021) ze względu na organizację pracy od poniedziałku.

Opłata stała w miesiącu kwietniu 2021 dla dzieci, które zostaną do 9 kwietnia w domach obniżona zostaje o 100 złotych .

Życzę wszystkim mnóstwo zdrowia i cierpliwości !!!
Anna Maria Karolska
Dyrektor przedszkola

Drodzy Rodzice!

Z jutrzejszym dniem wracamy do przedszkola:)

Proszę o zapoznanie się z procedurami związanymi z obecną sytuacją :

 - "Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola"
 - "Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19"
 - "Procedura przeprowadzania dezynfekcji"
 - "Wytyczne GIS - IV aktualizacja"

 

W skrócie:

Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola: 6.00-17.30

Od 1 do 4 września wszyscy rodzice mają wstęp na teren placówki. Obowiązkowo będzie mierzona temperatura dziecku i rodzicowi przed wejściem na teren przedszkola. Rodzic zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa oraz do dezynfekcji dłoni lub nakładania jednorazowych rękawiczek - przebywając na trenie placówki. Jednocześnie prosimy o nieprzedłużanie pobytu na terenie budynku ze względu na ograniczoną liczbę rodziców mogących jednocześnie przebywać na korytarzach.

 - Rodzice nie mogą wchodzić na sale przedszkolne.
 - Jeden rodzic przyprowadza swoje dzieci.

 - Dzieci przyprowadzamy do godziny 9.00. Po wyznaczonej godzinie odbywa się dezynfekcja klatki schodowej i korytarzy.
 - Od godziny 9,00 do 14.00 dzieci bez względu na wiek będą odbierane i przyprowadzane przez pracownika przedszkola.

 

Od 7 września 2020 roku rodzice dzieci z rocznika:

 - 2018 i 2017 - przyprowadzają i odbierają swoje dzieci wchodząc do przedszkola.
 - Od 2016 - dzieci przyprowadzane i odbierane są przy drzwiach wejściowych przedszkola (odbiera i przyprowadza pracownik przedszkola)

Bardzo prosimy o odpowiedzialne podejście do ww. informacji i  przyprowadzanie zdrowych dzieci do przedszkola. Dbajmy o siebie wzajemnie :)

Przedszkole wyposażone jest w nowe urządzenia do oczyszczania powietrza (każda sala posiada własny).

Mamy nadzieję, że obecny rok szkolny będzie pełny pozytywnych wrażeń! Cieszymy się, że będzie gwarno w salach. Do zobaczenia !

Z gorącymi pozdrowieniami
Anna Maria Karolska
wraz z całym Koralikowym Zespołem

Back to top