MUZYKA:

Staramy się, aby w Koraliku dzieci cieszyły sie muzyką i różnymi dźwiękami. Oferta przedszkolna przewiduje zajęcia:

 • Muzykoterapia, którą prowadzi Pan Roman Gajewski - wprowadza koralikowe smyki w świat rytmu, dźwięku i instrumentów.
 • Zumba, które prowadzi Pani Kinga Szostak-Wiśniewska. Tańcem wzmacniamy mięśnie przedszkolaków oraz uczymy różnych gatunków muzycznych.
 • Panie nauczycielki oraz pomoce każdego dnia wprowadzają dzieci w świat rytmu i melodii, uczą piosenek, wierszyków, tańców.

 

JĘZYK NOWOŻYTNY W PRZEDSZKOLU:

Przedszkole "Koralik" uczy języka angielskiego. Nauką objęte są dzieci z każdej grupy wiekowej, a nauczycielem prowadzącym jest Pani Małgorzata Poświatowska.

 • Język angielski według podstawy programowej w grupach 3,4,5,6 latków prowadzony jest dwa razy w tygodniu. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.
 • W grupie wiekowej 2,5 latków język angielski jest prowadzony dwa razy w tygodniu, jednostka lekcyjna trwa 15 minut.

W roku szkolnym 2018/2019 koralikowe dzieci biorą udział w projekcie unijnym pt. "Koralowe Smyki" Uczą się języka angielskiego każdego dnia przy zastosowaniu różnych metod dydaktycznych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w każdej grupie wiekowej. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.

Łącznie koralikowe przedszkolaki mają 6 jednostek lekcyjnych języka angielskiego tygodniowo.

Pani Marta Endler-Kozłowska czuwa nad tym aby zajęcia były dostosowane metodycznie do każdej grupy wiekowej, wspólnie z Panią Małgosią tworzą lekcje, ustalają metody pracy - tworzą English Team! :)

 

AIKI FUN:

Zajęcia aktywne fizycznie prowadzone są przez Panią Magdalenę Szymańską dla dzieci w każdym wieku w celu dbania profilaktycznego o swoje zdrowie:

 • AI - harmonijne ćwiczenie nie wyczynowe podejście do ćwiczeń fizycznych tylko rekreacyjne, zwracając uwagę na samopoczucie i przeciążenia.
 • KI - motywacja chęć do uczestniczenia w zajęciach wewnętrzna, a nie tylko przymus czy nakaz, rozwijana w formie nauczania wartości prozdrowotnych.
 • FUN - zabawa, radość podstawa każdego elementu jednostki lekcyjnej w formie gier i zabaw.

pdfSzczegółowe informacje.

 

ZAJĘCIA SZACHOWE:

Zajęcia prowadzone są przez Pana Arkadiusza Kaczmarczyka. Każda grupa przedszkolna raz w tygodniu spotyka się z Panem Arkiem i uczy się gry w szachy - rozwijając szereg umiejętności.

 

POZOSTAŁE ZAJĘCIA:

Każdego dnia staramy się rozwijać umiejętności koralikowych dzieci. Oferujemy w ramach pobytu dziecka w przedszkolu:

 • zajęcia objęte podstawą programową,
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
 • Uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym między innymi: przeglądy piosenek, tańca, teatralne, potyczki sportowe.
 • Zapraszamy do przedszkola teatrzyki objazdowe oraz różnych artystów.

 

Każdego dnia staramy się aby było słonecznie w przedszkolu :)

Back to top