Opłaty stałe w roku przedszkolnym 2023 / 2024
obowiązują od 1 stycznia 2024

*Cena nie zawiera opłaty za wyżywienie, która od 1 września 2023 wynosi 13,00zł za dzień i obejmuje:
Sniadanie, II śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek

 

Jedno zapisane dziecko
670 mc*
Przedszkole "Koralik" zapewnia:
 • zajęcia z języka angielskiego 4 jednostki lekcyjne tygodniowo
 • zajęcia szachowe w grupach 5 i 6 letnich odbywają się raz w tygodniu
 • rytmikę-muzykoterapia
 • zajęcia ruchowe "Zumba"
 • konsultacje logopedyczne
 • konsultacje z psychologiem
 • konsultacje pedagogiczne
 • wyprawkę plastyczno-higieniczną
 • zakup podręczników
 • zajęcia w programie AikiFun
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zapewnioną terapię ze specjalistami na terenie przedszkola
Dwoje zapisanych dzieci
650 mc*
Przedszkole "Koralik" zapewnia:
 • zajęcia z języka angielskiego 4 jednostki lekcyjne tygodniowo
 • zajęcia szachowe w grupach 5 i 6 letnich odbywają się raz w tygodniu
 • rytmikę-muzykoterapia
 • zajęcia ruchowe "Zumba"
 • konsultacje logopedyczne
 • konsultacje z psychologiem
 • konsultacje pedagogiczne
 • wyprawkę plastyczno-higieniczną
 • zakup podręczników
 • zajęcia w programie AikiFun
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zapewnioną terapię ze specjalistami na terenie przedszkola
Troje zapisanych dzieci i więcej
640 mc*
Przedszkole "Koralik" zapewnia:
 • zajęcia z języka angielskiego 4 jednostki lekcyjne tygodniowo
 • zajęcia szachowe w grupach 5 i 6 letnich odbywają się raz w tygodniu
 • rytmikę-muzykoterapia
 • zajęcia ruchowe "Zumba"
 • konsultacje logopedyczne
 • konsultacje z psychologiem
 • konsultacje pedagogiczne
 • wyprawkę plastyczno-higieniczną
 • zakup podręczników
 • zajęcia w programie AikiFun
 • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają zapewnioną terapię ze specjalistami na terenie przedszkola

Back to top