Koral sp. z o. o. w Łomży Przedszkole Niepubliczne "Koralik" ogłasza przetarg nieograniczony na remont Przedszkola Niepublicznego "Koralik" w Giżycku.

pdfPrzetarg nieograniczony na remont Przedszkola Niepublicznego Koralik73.67 KB
pdfPrzedmiar - Przedszkole Niepubliczne Koralik - Remont 202163.05 KB07/06/2021, 11:07

WARUNKI PRZETARGU

na wykonanie remontu bieżącego pomieszczeń PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KORALIK" ul. Daszyńskiego 14, 11-500 Giżycko.

 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku usługowego przy ul. Daszyńskiego 14 w Giżycku.
  • zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargowych,
  • zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. Zakres ilościowy robót określa:
  1. przedmiar robót budowlanych, kosztorys ślepy.
  2. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w stosunku do materiałów, urządzeń i zastosowanych technologii określonych w dokumentacji technicznej bez swojej zgody.
 2. Terminy realizacji zadania:
  • rozpoczęcie nie później niż 31.07.2021 r.
  • zakończenie do 25.08.2021 r.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę:
  • cena,
  • okres gwarancji na wykonane prace (nie krótszy niż 36 miesięcy),
  • wiarygodność i dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze,
 1. Oferta powinna zawierać:
  • wysokość wynagrodzenia w kwocie ryczałtowej ( netto i brutto ) za roboty budowlane,
  • stawki do kosztorysowania robót dodatkowych i zamiennych,
  • warunki gwarancji,
  • referencje od poprzednich inwestorów,

a ponadto:

  • oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach wobec ZUS–u i Urzędu Skarbowego,
 1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedszkola KORALIK przy ul. Daszyńskiego 14 w Giżycku w zaklejonej szczelnie kopercie z napisem:

„PRZETARG – REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA „KORALIK”.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przetargowych drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w biurze Przedszkola w dniu 30.06.2021 roku o godz. 12:00. Otwarcie ofert jest jawne dla oferentów.
 3. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub też unieważnienia przetargu przed jego zamknięciem bez podania przyczyn.
 4. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Anna Karolska – Właściciel (Tel. 503 072 466)

Drodzy Rodzice!

Wg nowych obostrzeń ogłoszonych przez Kancelarię Premiera od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku Niepubliczne Przedszkole "Koralik" jest zamknięte. Kolejny raz przenosimy się do sieci.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia opieki dzieciom
pracowników medycznych i służb porządkowych (wojsko, policja, straż pożarna ...).

Zwracam się do rodziców dzieci pracowników medycznych oraz służb porządkowych o zgłaszanie zapotrzebowania opieki nad Waszymi dziećmi do wychowawczyń grup. Proszę o pilne zgłoszenia i zdeklarowanie się do jutrzejszego dnia (26 marca 2021) ze względu na organizację pracy od poniedziałku.

Opłata stała w miesiącu kwietniu 2021 dla dzieci, które zostaną do 9 kwietnia w domach obniżona zostaje o 100 złotych .

Życzę wszystkim mnóstwo zdrowia i cierpliwości !!!
Anna Maria Karolska
Dyrektor przedszkola

A6 BN2020 small

Drogie Panie, Szanowni Panowie,

dzisiejszy dzień jest szczególny z dwóch powodów i każdy z nich jest bardzo ważny. Pierwsza okazją jest oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, a drugą jubileusz Koralika. Aż trudno uwierzyć, że minęło 10 lat. Dokładnie pamiętam pierwsze rozmowy do pracy. Pierwsze składanie przez rodziców deklaracje. 35 dzieci w pierwszym roku działalności :) i jak dziś pamiętam pierwsze nerwy i poty :) Kilka osób w naszym gronie wspólnie ze mną zaczynało tą przygodę. Uwierzcie lub nie, jest nas obecnie 35 osób na pokładzie :)

Kochani, w dniu dzisiejszym chciałam Wam bardzo podziękować za Waszą pracę, ponoszony codzienny wysiłek w pracy z dziećmi. Za Wasze zaangażowanie w funkcjonowanie tej placówki. Dziękuję Państwu za tak ważną rolę, którą pełnicie w przedszkolnym świecie - każdego dnia pokazujecie koralikowym maluchom, jak należy postępować, motywujecie do dalszej pracy, wspieracie dzieci i ich rodziców. I nie mówię tu tylko o paniach nauczycielkach wychowania przedszkolnego, ale o całym Koralikowym zespole od Pań sprzątających, poprzez panie gotujące dzieciom, personel biurowy po panie które spędzają po 8 godzin z dziećmi w salach ucząc i bawiąc. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy nauczycielami dla tych małych istotek, każdy kształtuje swoim postępowaniem ich charakter i ma realny wpływ na "ich" wychowanie".

10 lecie SIEC 10 10 2020 nr 001 fot Tomasz Karolski FTK20 10878

Podziękowania kieruję również do osób, które z nami już nie pracują, ale poprzez swój wkład ukształtowały Koralikowe przedszkole! Dziękuję!

Chciałam Wam również podziękować za Was, za to, że rozumiecie, że to nie budynek, a ludzie tworzą przedszkole i dla tych osób rodzice powierzają swoje największe skarby. Każdy z Was jest dla mnie bardzo ważny i każdy wprowadza do tej firmy kawałek siebie. Z tej okazji życzę wszystkim pracownikom wielu lat wspólnych przedsięwzięć, nie gasnącego zapału, radości i sukcesów w pracy. Wszystkiego najlepszego.

Anna Maria Karolska
Dyrektor Przedszkola

Drodzy Rodzice!

Z jutrzejszym dniem wracamy do przedszkola:)

Proszę o zapoznanie się z procedurami związanymi z obecną sytuacją :

 - "Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola"
 - "Procedura na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19"
 - "Procedura przeprowadzania dezynfekcji"
 - "Wytyczne GIS - IV aktualizacja"

 

W skrócie:

Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola: 6.00-17.30

Od 1 do 4 września wszyscy rodzice mają wstęp na teren placówki. Obowiązkowo będzie mierzona temperatura dziecku i rodzicowi przed wejściem na teren przedszkola. Rodzic zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa oraz do dezynfekcji dłoni lub nakładania jednorazowych rękawiczek - przebywając na trenie placówki. Jednocześnie prosimy o nieprzedłużanie pobytu na terenie budynku ze względu na ograniczoną liczbę rodziców mogących jednocześnie przebywać na korytarzach.

 - Rodzice nie mogą wchodzić na sale przedszkolne.
 - Jeden rodzic przyprowadza swoje dzieci.

 - Dzieci przyprowadzamy do godziny 9.00. Po wyznaczonej godzinie odbywa się dezynfekcja klatki schodowej i korytarzy.
 - Od godziny 9,00 do 14.00 dzieci bez względu na wiek będą odbierane i przyprowadzane przez pracownika przedszkola.

 

Od 7 września 2020 roku rodzice dzieci z rocznika:

 - 2018 i 2017 - przyprowadzają i odbierają swoje dzieci wchodząc do przedszkola.
 - Od 2016 - dzieci przyprowadzane i odbierane są przy drzwiach wejściowych przedszkola (odbiera i przyprowadza pracownik przedszkola)

Bardzo prosimy o odpowiedzialne podejście do ww. informacji i  przyprowadzanie zdrowych dzieci do przedszkola. Dbajmy o siebie wzajemnie :)

Przedszkole wyposażone jest w nowe urządzenia do oczyszczania powietrza (każda sala posiada własny).

Mamy nadzieję, że obecny rok szkolny będzie pełny pozytywnych wrażeń! Cieszymy się, że będzie gwarno w salach. Do zobaczenia !

Z gorącymi pozdrowieniami
Anna Maria Karolska
wraz z całym Koralikowym Zespołem

Rodziców prosimy o przybycie na zebranie w maseczkach!

grupa nr 1 - Biedroneczki - 15 wrzesień 2020 godzina 16.30 sala nr 1

grupa nr 2 - Rybki - 10 wrzesień 2020 godzina 16.30 sala nr 2

grupa nr 3 - Motylki -  14 września 2020 godzina 16.30 sala nr 3

grupa nr 4 - Tygryski - 9 września 2020 godzina 16.30 sala nr 4

grupa nr 5 - Żabki - 16 września 2020 godzina 16.30 sala nr 5

grupa nr 6 - Pszczółki - 8 września 2020 godzina 16.15 sala nr 6

grupa nr 7 - Misie 9 września 2020 godzina 16.30 sala nr 6

Koral Sp. z o.o. w Łomży informuje, że Przedszkole Niepubliczne "Koralik" w Giżycku pracuje od dnia 6 maja 2020 roku w godzinach: 6.30-16.30

Wg wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz MEN wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:

 • Dzieci przyprowadzane do przedszkola przez rodziców odbierane są przez pomoc nauczyciela z danej grupy, zaprowadzane do szatni, a następnie po umyciu rąk-zaprowadzane do właściwej sali. Wyjątek stanowią rodzice dzieci do lat 3, gdzie mogą osobiście zaprowadzić dziecko do szatni -gdzie zostanie przekazane swoim opiekunkom.
 • pierwszeństwo do opieki w przedszkolu mają dzieci, których rodzice obydwoje pracują, następnie jednego rodzica pracującego, kolejne dzieci  przyjmowane są w ramach wolnych miejsc
 • Przy odbiorze jest analogiczna procedura: dzieci są przyprowadzane do rodziców przez Panie sprawujące opiekę nad dziećmi.
 • Jedna grupa przebywa w wyznaczonej, stałej sali lekcyjnej.
 • Grupy mogą liczyć do 12 dzieci.
 • Dzieci nie zabierają do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Do placówki przychodzą dzieci zdrowe!
 • Dziecko od wieku 4 lat powinno być przyprowadzane do placówki w "indywidualnej osłonie nosa i ust"
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Przed wejściem do budynku będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk oraz informujemy o obligatoryjnej dezynfekcji rąk osób dorosłych wchodzących do przedszkola, zakładaniu rękawiczek jednorazowych oraz obowiązkowym zakryciu nosa i ust (maseczka)

Zdalne nauczanie jest kontynuowane do możliwości powrotu wszystkich dzieci do przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, które obowiązują przedszkola.

 

KLIKNIJ I ZOBACZ
pdfInstrukcja postępowania w czasie pandemii COVID-19

pdfWytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020
złobki i przedszkola - Druga aktualizacja

UWAGA!!!
Kochani Rodzice w związku z ogłoszeniem Premiera o możliwości otwarcia przedszkola - informuję, że będziemy otwierać przedszkole od 6 maja 2020r. JEDNAK po wydaniu rekomendacji przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Będziemy informować na bieżąco o ustaleniach. Cieszymy się niezmiernie i niecierpliwie czekamy na informacje.!!!

Drodzy rodzice i koralikowe dzieci! Decyzją Premiera wydłużono pobyt dzieci w domach i zamknięcie placówek oświatowych do Świąt Wielkanocnych 2020 roku, zajęcia realizowane będą do dnia 25 marca 2020 roku w formie multimedialnej bez obowiązku dla dzieci i rodziców, po 25 marca poinformujemy Państwa jakie zostały wprowadzone postanowienia Ministra Edukacji Narodowej co do przedszkoli.

Jednocześnie informuję Państwa , że w miesiącu Kwietniu 2020 roku nie pobieramy opłaty stałej za ten miesiąc ( odliczona połowa opłaty stałej za marzec oraz odliczona połowa za miesiąc kwiecień). Opłaty za przedszkole wniesiecie Państwo w przyszłym miesiącu w terminie do 5 maja 2020 roku

Mam nadzieję, że razem i rozsądnie przetrwamy ten trudny okres izolacji, od poniedziałku ruszamy z zajęciami online (live) zapraszamy dzieci i rodziców jeśli mają ochotę. Panie materiały będą udostępniać na grupach lub bezpośrednio na koralikowym fejsbooku, tęsknimy bardzo za Wami, za gwarem, za pełnymi salami.

Anna Maria Karolska
Dyrektor Przedszkola

Obraz Aline Ponce z Pixabay

Kochani Rodzice, koralikowe dzieciaczki!

nie zapomnieliśmy o Was! Mamy przygotowane zajęcia live każdego dnia - w tym trudnym czasie odizolowania plan zajęć wygląda tak:

10.30- rytmika z Panem Roman Gajewski

11.30 - Zumba z Panią Kinga Szostak-Wiśniewska

w przygotowaniu zajęcia z Panią Magdalena Szymańska

Wasze Panie nauczycielki będą udostępniały na grupach prace do zrobienia oczywiście nie jest to obowiązkowe ale jeśli brakuje Wam pomysłów zapraszamy do wspólnej zabawy :)

Z transmisjami LIVE zaczynamy od PONIEDZIAŁKU 23 marca 2020

pozdrawiam i tęsknimy za Wami
Anna Karolska i cały zespół Koralikowy
Do zobaczenia!!!!!!

Podkategorie

Back to top