Koral sp. z o. o. w Łomży Przedszkole Niepubliczne "Koralik" ogłasza przetarg nieograniczony na remont Przedszkola Niepublicznego "Koralik" w Giżycku.

pdfPrzetarg nieograniczony na remont Przedszkola Niepublicznego Koralik73.67 KB
pdfPrzedmiar - Przedszkole Niepubliczne Koralik - Remont 202163.05 KB07/06/2021, 11:07

WARUNKI PRZETARGU

na wykonanie remontu bieżącego pomieszczeń PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KORALIK" ul. Daszyńskiego 14, 11-500 Giżycko.

 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie remontu pomieszczeń budynku usługowego przy ul. Daszyńskiego 14 w Giżycku.
  • zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargowych,
  • zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. Zakres ilościowy robót określa:
  1. przedmiar robót budowlanych, kosztorys ślepy.
  2. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w stosunku do materiałów, urządzeń i zastosowanych technologii określonych w dokumentacji technicznej bez swojej zgody.
 2. Terminy realizacji zadania:
  • rozpoczęcie nie później niż 31.07.2021 r.
  • zakończenie do 25.08.2021 r.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę:
  • cena,
  • okres gwarancji na wykonane prace (nie krótszy niż 36 miesięcy),
  • wiarygodność i dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze,
 1. Oferta powinna zawierać:
  • wysokość wynagrodzenia w kwocie ryczałtowej ( netto i brutto ) za roboty budowlane,
  • stawki do kosztorysowania robót dodatkowych i zamiennych,
  • warunki gwarancji,
  • referencje od poprzednich inwestorów,

a ponadto:

  • oświadczenie o nie zaleganiu w płatnościach wobec ZUS–u i Urzędu Skarbowego,
 1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedszkola KORALIK przy ul. Daszyńskiego 14 w Giżycku w zaklejonej szczelnie kopercie z napisem:

„PRZETARG – REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA „KORALIK”.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przetargowych drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w biurze Przedszkola w dniu 30.06.2021 roku o godz. 12:00. Otwarcie ofert jest jawne dla oferentów.
 3. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub też unieważnienia przetargu przed jego zamknięciem bez podania przyczyn.
 4. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Anna Karolska – Właściciel (Tel. 503 072 466)

Back to top